8.3 Elasticita vzájemného nahrazování vstupů - část 1/2

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1