4.3 Ordinalistická teorie- mezní míra substituce - část 1/2

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1