3.3 Produkční funkce pro krátké období - grafické odvození mezního a průměrného produktu

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1