6.6 Nabídka dokonale konkurenčního odvětví a změna cen vstupů elasticita nabídky - část 2/2

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1