7.1 Mezní míra technické substituce

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1