16.2 Cenová elasticita poptávky

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1