2 Elasticita a celkové příjmy

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1