5 Vztah mezi mezním a průměrným příjmem

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1