13.2 Vztah mezi krátkodobými dlouhodobými náklady - část 2/2

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 1