5 Tržní nabídka práce

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 2