5.2 Faktory ovlivňující poptávku po prác

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie II část 2