6 Rovnováha a mzdové rozdíly

z kurzu Mikroekonomie I

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie I