7 Mezní míra technické substituce

z kurzu Mikroekonomie I

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie I