Dodatek 3 celkový vs. dílčí trh

z kurzu Mikroekonomie I

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie I