9.3 Oligopol s dominantní firmou

z kurzu Mikroekonomie I

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie I