Dodatek 1 STC celkový model odvození

z kurzu Mikroekonomie I

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie I