Mezní míra substituce ve spotřebě

z kurzu Mikroekonomie I

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie I