7 Parita kupní síly

z kurzu Makroekonomie I

Lukáš Frýd

College Tutor

Makroekonomické agregáty: hrubý domácí produkt, hrubý národní důchod.
Peníze a trh peněz.
Model agregátních výdajů a rovnovážného produktu.
Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
Hospodářský růst a cyklus.
Nezaměstnanost.
Inflace.
Měnový kurs.
Vnější ekonomická rovnováha: platební bilance, zahraniční dluh.
Měnová politika.
Fiskální politika a státní rozpočet.
Mezinárodní obchod a zahraničně ekonomická politika.