Makroekonomie I

Makroekonomické agregáty: hrubý domácí produkt, hrubý národní důchod.
Peníze a trh peněz.
Model agregátních výdajů a rovnovážného produktu.
Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
Hospodářský růst a cyklus.
Nezaměstnanost.
Inflace.
Měnový kurs.
Vnější ekonomická rovnováha: platební bilance, zahraniční dluh.
Měnová politika.
Fiskální politika a státní rozpočet.
Mezinárodní obchod a zahraničně ekonomická politika.

ZDARMA

Lukáš Frýd

College Tutor

7
Kurzů
42
Témat
340
Lekcí

Jsem asistent na katedře ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zde prezentované kurzy jsou z let 2010-2015, původně zveřejněné na webu Ekofun.cz

Zobrazit profil

Další zajímavé kurzy