6 Shrnutí

Lukáš Frýd

College Tutor

Teorie spotřeby.
Teorie investic.
Určení rovnovážné produkce v modelu produkt-výdaje.
Trh peněz.
Vnitřní a vnější rovnováha: model IS-LM-BP.
Monetární a fiskální politika v otevřené ekonomice.
Teorie měnového kurtu.
Trh práce a nezaměstnanost.
Inflace.
Agregátní poptávka a nabídka.
Inflace a nezaměstnanost.
Hospodářský růst.