Makroekonomie II část 1

Teorie spotřeby.
Teorie investic.
Určení rovnovážné produkce v modelu produkt-výdaje.
Trh peněz.
Vnitřní a vnější rovnováha: model IS-LM-BP.
Monetární a fiskální politika v otevřené ekonomice.
Teorie měnového kurtu.
Trh práce a nezaměstnanost.
Inflace.
Agregátní poptávka a nabídka.
Inflace a nezaměstnanost.
Hospodářský růst.

ZDARMA

Lukáš Frýd

College Tutor

7
Kurzů
42
Témat
340
Lekcí

Jsem asistent na katedře ekonometrie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zde prezentované kurzy jsou z let 2010-2015, původně zveřejněné na webu Ekofun.cz

Zobrazit profil

Další zajímavé kurzy