6 Lucasův model - racionální očekávání a bezvýznamnost politik

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Makroekonomie II část 2