1 Úvod do krátkodobé agregátní nabídky

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Makroekonomie II část 2