Uvod do testování heteroskedasticity

z kurzu Ekonometrie I

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Ekonometrie I