2 Optimální výstup, cena, zisk

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie cvičení