5 Produkční funkce vypocet

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie cvičení