5 Mezní míra substituce

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie cvičení