1 Produkční funkce - část 2/4

Lukáš Frýd

College Tutor

Popis kurzu

Mikroekonomie cvičení