Jméno 1:

Jméno 2:

Instrukce

Ukol je na dvou souborech. HTML soubor je urcení ke ctení. Druhý soubor je pro vkládání odpovedí a príkazu. Vsechny príkazy (ne komentáre) které napísete vkládejte do cásti ohranicené.

Ostatní komentáre piste do Rkovského souboru. Nic na papír.

RMD (Rkovský) soubor mi poslete na lukas.fryd@gmail.com do 2.4. 23:59

Priklad 1

  1. Nasimulujeme si populacní model:

\(wage=-10+5IQ+8educ+3expert+\epsilon\) kdy \(\epsilon \sim N(0,10^2)\)

kdy pocet pozorovaní bude 500

  1. Odhadnete z vygenerovaných dat tuto regresní funkci:

\(log(wage)=\beta_0+\beta_1 log(IQ) +\beta_2educ+\beta_3expert+\epsilon\)

Interpretujte VSECHNY odhady parametru

Priklad 2

  1. Nahrajte data

getwd() - ukáze nastevenou cestu pro data

setwd() - zmeníte cestu pro ctení dat.

  1. Odhadnete regresní funkci

Pozor na velká a malá písmena

\(Output=LPrice^{\beta_1}KPrice^{\beta_2}FPrice^{\beta_3}u^{\beta_0 +\epsilon}\)

  1. Sestavte VLASTNI test na heteroskedasticitu.

  2. Porovnejte výsledky z predchozího bodu s BP testem z balícku lmtest

  3. Které parametry jsou statisticky významné a na jaké hladine významnosti?

  4. Otestujte hypotézu, ze parametr \(\beta_1=1.5\)

  5. Otestujte hypotézu, ze parametr \(\beta_1=\beta_2=0\)